Gezinhuis; wat houdt het in;

Gezinshuisouders zijn professionals die de jeugdigen een veilig leefklimaat en eventueel specifieke opvoeding kunnen bieden, die de jeugdige nodig heeft voor zijn of haar ontwikkeling.

Een gezinshuis functioneert zoveel mogelijk als een “gewoon” gezin en biedt warmte, structuur en veiligheid. jeugdigen kunnen er een aantal jaren blijven wonen en opgroeien in een omgeving die snel vertrouwd voor ze zal zijn.  In een gezinshuis wonen vaak drie tot zes jeugdigen samen met gezinshuisouders en eventueel hun eigen kinderen. Iedere jeugdige heeft een eigen slaapkamer en een eigen daginvulling. Elke jeugdige doet mee aan “gewone” activiteiten zoals maaltijden, huishoudelijke taken, verjaardagen en feestdagen.

 De gezinshuisouders zijn er altijd. Dit onderscheidt gezinshuizen van leefgroepen, waar jeugdigen worden opgevoed door meerdere beroepsopvoeders die in wisseldiensten en deeltijd werken.
Continuïteit in de opvoedingsrelatie is een zeer sterk punt van gezinshuizen, omdat het de jeugdige de gelegenheid geeft om een gezonde hechtingsrelatie te ontwikkelen.
Andere sterke punten zijn: kleinschaligheid, aandacht voor het individu, maatwerk in de begeleiding, accent op het normale leven en, indien mogelijk, goed contact met het eigen netwerk van de jeugdige.

Gezinshuisouders zijn ondernemer in de levensloop van kwetsbare, getraumatiseerde kinderen. Zij helpen deze kinderen, onvoorwaardelijk. Maken zich niet afhankelijk van wat anderen willen en doen. In het hier en nu geven zij richting aan de talenten van deze kinderen en spreken hun vermogens aan. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van kinderen/jongeren en hier wordt bij aangesloten. Op deze manier worden de ontwikkeling, de gaven en talenten door een positieve benadering vergroot.