Visie:
Wij willen kinderen en jongeren in ons gezin opvangen en hen een stabiele warme plek bieden. Een plek waar ze worden uitgedaagd om te groeien en tot een betekenisvol bestaan te komen.

 

Missie:
Zoals Jozua het volk van Israël voorging naar hun bestemming zo willen ook wij als gezin de kinderen en jongeren helpen met het bereiken van hun "bestemming", namelijk het volwaardig burgerschap.


Wij ervaren het als een roeping dat wij onze gaven en talenten mogen inzetten om kinderen en jongeren te helpen. Een ieder op zijn of haar manier met zijn of haar uitdagingen. Wij vinden en ervaren dat goed voorbeeld doet volgen.

Op onze eigen manier en met onze christelijke identiteit geven wij invulling aan ons gezinshuis. Dat wil niet zeggen dat wij niet open staan voor de mening van anderen. Wij hechten veel waarde aan de inbreng van gedragswetenschappers, therapeuten, voogden als het gaat om het pedagogische deel van ons werk. De rol van de biologische ouders vinden wij belangrijk. Ouders zijn en blijven de belangrijkste personen in het leven van een gezinshuis jongere.