Gezinshuis Jozua richt zich op de 24uurs opvang van jongeren.

Wij willen opvang bieden aan jongeren:

- vanaf +/- 10 jaar. 
- uit de reguliere jeugdzorg.
- die door gedragsproblematiek en/of de thuissituatie niet geplaatst kunnen worden in een pleeggezin.
- voor wie een leefgroep te onveilig en instabiel is of ontgroeid zijn.
- die op grond van gedrag en problematiek baat kunnen hebben bij een gezinshuis en binnen een gezinssysteem kunnen functioneren.
- die in emotionele en affectieve zin nog kunnen groeien. (ook sociaal emotioneel)
- die in staat zijn de van buitenaf aangereikte structuur, normen en waarden in de loop van de tijd te internaliseren.
- die specifiek gebaat zijn bij continuïteit in de begeleiding en die profiteren van de nabijheid van de gezinshuisouders.
- die zich voegen in deze leefsituatie op een wijze die voor het kind (groei)bevorderend is
- met gedragsproblematiek welke hanteerbaar is in een gezinshuis.


In het voortraject richting de plaatsing willen wij samen met de plaatser kijken of er sprake is van een match met het kind. Wij werken vanuit ons hart. Dus mocht een jongere niet helemaal passen in ons aangeboden arrangement dan willen we altijd meedenken en kijken naar mogelijkheden. 
Wij geloven dat er alleen sprake kan zijn van een prettige en vruchtbare samenwerking als er sprake is van wederzijds respect en vertrouwen.
Wij willen in contact zijn met de jongere en hun netwerk. Wat beweegt hen, waar lopen ze tegenaan, hoe kunnen wij hen helpen ontwikkelen. Niet boven ze staan maar naast ze. 
Wij willen uitblinken in wat wij doen. Wij willen het belang van het kind/de jongeren voorop stellen. Zonder onszelf daarbij uit het oog te verliezen. Wij willen kleinschalig zijn en huiselijk. Dit om jongeren een echt thuis te kunnen bieden. 


Dit mogen jongeren van ons verwachten: 
- Dat je een eigen slaapkamer krijgt, die we samen met jou tot jouw eigen plekje maken. 
- Dat we respect hebben voor je en jouw mening serieus nemen.
- Dat we tijd en aandacht voor je zullen hebben.
- Dat we doen wat we zeggen én zeggen wat we doen.
- Dat we duidelijke regels hebben, zodat je weet wat de bedoeling is. 
- Dat we samen met je op zoek gaan naar je talenten en dat wij je zullen helpen deze te ontwikkelen. 
- Dat we alles doen om je zo goed mogelijk te helpen en je bij ons op je gemak te laten voelen.
- Dat we samen met je kijken hoe je ouders (en eventuele broers, zussen, opa’s en oma’s) een rol kunnen blijven houden in je leven en in jouw opvoeding.
- Dat we er samen aan gaan werken om het fijn te hebben.


Wij bieden jongeren die bij ons geplaatst worden:
+ een liefdevol, betrokken gezin
+ continuïteit
+ gestructureerde gezinssituatie
+ belevingsgerichte zorg; wat heeft dit kind nodig
+ respect voor het kind-zijn
+ normen en waarden van het “gewone” gezin
+ open kansen voor de toekomst

 


eFFE ALLES VERGETEN WAT ER IN JE KOPPIE ZIT!

eFFE ALLES VERGETEN WAT ER IN JE KOPPIE ZIT!